Contabilitate – Servicii de evidenta contabila

Contabilitate – Servicii de evidenta contabila:

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum;
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
  Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
 • Intocmirea de state de plata;
 • Completarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Efectuarea inventarierii periodice si constatarea diferentelor pozitive sau negative;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;

Apeleaza